636 View(s)
UNK II - FC Rodange II 9:1

UNK II - FC Rodange II 9:1

Um 1 Spilldag vum Championnat setzt eis 2 Equipe sech mat 9:1 géint dënn FC Rodange duerch dëst duerch Goaler vun Cristiano Pereira (3x), Tim Ewert (2x), Andy Pescheux (2x) an Sergio Teixeira (2x). Bravo Jongen