*** 3. Ekipp an Champions League ***

*** 3. Ekipp an Champions League ***

Där hutt keng Loscht d'Champions League en Dënschden aleng ze kucken!? Da kommt op den Dribbel!

Beim Match vun eiser 3. Ekipp géint Éilereng weise mär de Match op der Tëlee an der grousser Buvette. Drénkt e gudde Patt, iesst e klenge Maufel a kuckt de Match zesumme mat Frënn an enger flotter Ambiance.

Rendez-vous en Dënschden ab 20h00 um Dribbel!

#vamosunk