* Comeback vum Mass*

* Comeback vum Mass*

Den U.N. Käerjeng '97 ass frou Iech haut matzedeelen, dass de Massimo MARTINO no puer Méint an der "Pensioun" seng Fussballsschung nees aus dem Schaf geholl huet a säi Comeback fir den UNK ab der Reprise wäert ginn.

#vamosmass2.0

#vamosunk