Stéphane Da Cruz an Sam Loes ginn ausgeléint...

Stéphane Da Cruz an Sam Loes ginn ausgeléint...

Déi 2 Spiller, fir dass se Spillpraxis kréien, léine mir se bis Ënn der Saison aus. Mir wënschen dem Stéphane an dem Sam dass se ee Veräi fannen wou si sech wuel fillen an déi néideg Spillzäit kréien.